آخرین اخبار سید حسن هاشمی

۲۶:۳۸
عبارت "گفت‌وگو" و "تعامل" وجه مشترک راه‌کارهای بسیاری از کارشناسان درارتباط با حل مشکلات رگولیشنی است.
۱۵:۱۱
برخی کارشناسان عقیده دارند مشکلات رگولیشینی و قانونی، محدودیت‌های فراوانی را برای کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی و استارتاپ‌های نوآور در کشور بوجود آورده است.
۱۹:۴۶
مشکلات قانونی فقط برای کسب‌وکارهای نوپای رمزارزی و درگاه‌های پرداخت فینتکی نیست، این مشکلات با محتوای یکسان و فرم متفاوت در کسب‌وکارهای پلتفرمی ایران هم نمود دارد.
۱۲:۳۲
​در این بخش از برنامه، مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر جرایمی که به صورت پنهان در بستر آن‌ها رخ می‌دهد بررسی شده است و کارشناسان موضوع "دیوار" را از منظر حقوقی کارشناس کرده‌اند.
۱