پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • فقر و خشکسالی

  گرچه در برخی مقاطع، نام برخی مناطق بیشتر بر سر زبان ها می افتد اما علاوه بر خوزستان، اکنون در سیستان‌وبلوچستان، جنوب فارس، جنوب کرمان و جاهای دیگر خشکسالی داریم.

  ۰ مشاهده ۰۴:۲۴
 • انفجار کرونا در سیستان و بلوچستان

  شیوع ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان اگرچه با تاخیر چند ماهه وارد پیک جدید شده و به عبارتی از سه هفته پیش وارد پیک سوم شده اما در هفته های اخیر روند شیوع در این استان به شکل انفجاری بوده و اگر شرایط به همین روال پیش رود در روزهای آینده با وجود همه اقدامات انجام شده برای افزایش تخت های بیمارستانی، تختی برای بستری مبتلایان در استان وجود نخواهد داشت.

  ۰ مشاهده ۰۲:۲۶
 • معامله جان با نان در بلوچستان

  جنوب شرقی‌ترین استان ایران،‌ سرزمین سیستان و بلوچستان،‌ استانی که این بار به خاطر سوخت‌بران به سرتیتر محافل خبری بدل شده است.

  ۰ مشاهده ۰۳:۲۹
۱