آخرین اخبار سیستم بهداشت و درمان

اکونومیست در سرمقاله این هفته خود فناوری‌های پوشیدنی نظیر اپل‌واچ را نوید یک انقلاب در سیستم‌های درمانی و بهداشتی توصیف کرده و نوشته است: اجازه ندهید بوروکراسی مسائل را به تاخیر بیندازد.
۱