آخرین اخبار شرکت‌هایی واردات محور

اکوایران: واردات چه تاثیری بر رشد واردات دارد؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که واردات و رشد صنعت چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، با این شرایط مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند بر روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد.
۱