آخرین اخبار صادرات ایران به کشورهای عربی

داده های اعلام شده از سوی سازمان توسعه و تجارت حکایت از آن دارد که صادرات ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.
۱