آخرین اخبار صادرات به کشورهای همسایه در 1400

اکوایران: پرونده تجارت ایران با 15 کشور همسایه در سال 1400 چگونه بسته شد؟ رصد وضعت تجارت ایران نشان دهنده آن است که در سال گذشته صادرات ایران به کشورهای همسایه رشدی 23 درصدی در وزن و 43 درصدی در ارزش داشته و بیش از 100میلیون تن کالا و به ارزش 51.9 میلیارد دلار به همسایگان صادر شده است.
۱