آخرین اخبار صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی

اکوایران: ارزیابی روند صادرات کالا در 10 ماهه سال 1401 نشان از رشد عجیب صادرات «گاز طبیعی مایع شده» در مدت زمان مورد بررسی دارد، بطوریکه این کالا بیشترین سهم در سبد صادراتی را به خود اختصاص داده است.
۱