آخرین اخبار صدر اعظم آلمان

۰۳:۱۱
جانشین مرکل چه کسی خواهد بود؟ این سوالی است که همزمان رسیدن زمان انتخابات در آلمان بیشتر پرسیده می‌شود.
۰۳:۳۳
آنگلا مرکل سیاستمدار آلمانی است که بیشتر به عنوان اولین صدراعظم زن آلمان و از معماران اتحادیه اروپا شناخته می شود.
۱