آخرین اخبار ظرفیت معادن مس

اکوایران: ظرفیت تولید زنجیره مس جهانی در سه ماه سال 2022 میلادی افزایش یافت. براساس گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG)، معادن مس جهان از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه مارس 2022 میلادی، 5 میلیون و 232 هزار تن کنسانتره تولید کردند. این میزان در مدت مشابه سال 2021 میلادی، 5 میلیون و یکصدهزار تن بود که حاکی از افزایش 2.6 درصدی تولید است.
اکوایران: ظرفیت و تولید زنجیره مس جهانی در نخستین ماه 2022 میلادی افزایش یافت براساس گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG) طی این مدت ظرفیت معادن مس، بیشترین افزایش را تجربه کرد.
اکوایران: میزان تولید معادن جهان طی سال 2021 میلادی، 2.2 درصد و تولید مس تصفیه شده جهانی 1.4 درصد افزایش یافت.
۱