پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • مدیریت ریسک به سبک آمریکایی

    مجلس سنای آمریکا افزایش سقف بدهی دولت را به طور موقت تصویب کرد. این اقدام با واکنش بازارها همراه بود و بازدهی اوراق قرضه را نیز تحت تاثیر قرار داد.

    ۰ مشاهده ۰۲:۵۶
  • فاصله اروپا از وضعیت نرمال اقتصادی

    یکی از مهم ترین رویدادها در هفته گذشته، برگزاری نشست های بانک های مرکزی استرالیا، کانادا و اروپا بود.

    ۰ مشاهده ۰۳:۵۸
۱