آخرین اخبار عیدی کارگران

اکوایران: کلیه کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش دریافت می‌کنند.
عیدی کارگران امسال چقدر خواهد بود؟
۱