آخرین اخبار فروش فوری سایپا

اکو ایران : جدیدترین محدودیت خودرویی به در خروجی نزدیک شد.
اکو ایران : سومین قول سایپا نیز عملیاتی نشد.
اکو ایران : فروش فوری سایپا به فردا موکول شد.
اکو ایران : فروش فوری سایپا نیامده قفل شد.
۱