آخرین اخبار فساد دولتی لبنان

اکوایران: «به نظر می‌رسد در لبنان انگیزه کمی برای نخبگان حاکم برای تغییر سیستم مالی فعلی وجود دارد، زیرا پول محلی امروز به طور تعمدی فقط به عنوان وسیله‌ای برای انتقال زیان‌های مالی به عموم مردم از طریق تورم استفاده می‌شود.»
۱