آخرین اخبار فهرست سیاه FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام ایران را کماکان در لیست سیاه این کارگروه نگه داشت.تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.
۰۳:۱۸
تا همین چند وقت پیش به نظر می‌رسید که پرونده FATF در ایران بسته شده اما اواخر سال گذشته خبر رسید که رهبری به دستور رئیس‌جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه به بررسی مجدد ماجرا کرده است.
۱