آخرین اخبار فوتی کرونا

۰۳:۱۹
امروز هم مثل دیروز تعداد فوتی های ناشی از کرونا در ایران کمتر از 200 نفر بود، اتفاقی که نه تنها خوشحالمان می کند، بلکه این نوید را می دهد که شاید روزهای سخت کرونایی در موج سوم رو به تمام شدن باشد.
۲۴:۴۳
اروپا انگار در خاک کرونا افتاده، کشورهای قاره سبز یکی بعد از دیگری با موج های جدید ویروس مواجه می شوند
۱