آخرین اخبار قانون استفاده نحوه از سموم کشاورزی

مرجوع شدن صدها تن انواع محصولات کشاورزی صادراتی از فلفل دلمه ای گرفته تا سیب زمینی و کیوی در هفته های اخیر خبرساز شده و موضوع استفاده از سموم غیراستاندارد و باماندگاری بالا نگرانی های بسیاری در جامعه ایجاد کرده است.
۱