آخرین اخبار قطع گاز کارخانه سیمان تهران

اکوایران: شرکت سیمان تهران از قطع کامل گاز این کارخانه خبر داد. سه روز است که گاز این مجتمع تولیدی به دلیل ناترازی گاز در کشور قطع شده است. البته سیمان تهران اولین مجتمعی نیست که با قطعی گاز در سال جاری مواجه شده است.
۱