آخرین اخبار قوانین بانکی

۰۰:۵۹
در نشست خبری امروز در بانک مرکزی از جزییات یک بخشنامه مهم بانکی پرده برداری شد.
۰۰:۴۹
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی، یکی از آفت های سیستم بانکی را تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری عنوان می‌کند.
۰۲:۳۱
در روزهای اخیر مسدود شدن حساب بانکی اتباع خارجی سروصدای زیادی را بپا کرده است. مشکل کجاست؟
۱