آخرین اخبار قيمت دلار

روز سه شنبه معامله گران فردایی بازار ارز یک قدم عقب تر رفتند تا دلار وارد محدوده ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان شود. روز دوشنبه نیز اسکناس آمریکایی تا محدوده ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان افت کرده بود. روند قیمت دلار نشان می دهد که پس از دست رفتن حمایت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی، دلار با احتیاط بیشتری از سوی خریداران و افت پله به پله مواجه شده است.
۱