آخرین اخبار قیمت مصرف کننده

اختلاف قیمت مصرف کننده نسبت به تولیدکننده چه رقمی باید باشد و خرد فروش ها تا چه میزان اجازه افزایش قیمت کالا را دارند؟ دو سوالی که در پاسخ به آنها وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قیمت مصرف کننده حداکثر می تواند ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده باشد.
۱