آخرین اخبار قیمت نفت بودجه عربستان

شنیده ها از قیمت نفت برای بودجه سال آتی نشان از خوش بینی در تخمین قیمت دارد، وقتی کشورهای صادرکننده اوپک قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلاری برای سال ۲۰۲۳ تخمین زده اند نفت ۸۰ دلاری بودجه ۱۴۰۲ با وجود پایداری تحریم ها بسیار خوشبینانه است
۱