آخرین اخبار مجامع شرکت ها

اکوایران: در روز شنبه مجمع 6 نماد بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود و سهامداران شرکت‌ها درباره تصویب صورت‌های مالی، تقسیم سود و انتخاب اعضای هیئت مدیره تصمیم گیری خواهند کرد.
اکوایران: در هفته پیش رو مجامع 22 شرکت بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود.
۱