آخرین اخبار محدودیـت گمرکـی

پس از حدود چهار سال تلاطم در روابط ترکیه و عربستان، رسانه های نزدیک به دولت ترکیه اعلام کردند که پس از سفر ولیعهد عربستان به این کشور مناسبات تجاری این دو کشور در چهار سال اخیر متوقف شده بود از سرگرفته خواهد شد.
۱