آخرین اخبار محمد روحانی فرد

۰۱:۴۳:۰۲
کامران ندری اقتصاددان معتقد است: بانک‌ها در حال احتضارند. محمد روحانی‌فرد فعال اقتصادی نیز می‌گوید: با تداوم شرایط فعلی تولید، باید منتظر تعطیلی بسیار از بنگاه‌های اقتصادی باشیم.
۰۱:۴۷
اکوایران: وام ارزان به تولید، توجیهی برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها ندارد. از سویی تولیدکنندگان به رغم اعتراف به ارزان بودن تسهیلات اما معتقدند که دولت و شبکه بانکی باید از زمین‌گیر شدن تولید جلوگیری کنند.
۱