آخرین اخبار محمدمهدی راسخ

۰۱:۳۷
اتاق بازرگانی باید سیاسی باشد یا منش اقتصادی داشته باشد؟ در حال حاضر اتاق کدام شکل را به خود گرفته است؟
۰۶:۵۸
در دهه ۸۰ شاهد بیرون آمدن اتاق تهران از دل اتاق بازرگانی ایران بودیم، اما تغییرات اولیه پابرجا نماند و تقابل و درگیری میان اتاق بازرگانی تهران و ایران موجب شد تا تغییر در راس اتاق بازرگانی تهران صورت گیرد و با برکناری محمدرضا بهزادیان، ریاست اتاق به محمد نهاوندیان برسد.
۵۹:۳۹
در دهه 80 چه اتفاقاتی در اتاق بازرگانی رقم خورد و این دوره که با پایان حضور 27 ساله علینقی‌خاموشی در اتاق همراه بود چه تحولاتی را تجربه کرد.
۱