پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • ایران گذرگاه واکسن به ونزوئلا

    هفته گذشته، تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که روی این تصاویر فردی ادعا می کند که در شرایطی که کشور نیاز به واکسن دارد، یک محموله واکسن سینوفارم قرار است به ونزوئلا منتقل شود.

    ۰ مشاهده ۰۲:۳۲
  • ناهمخوانی واردات واکسن و واکسیناسیون

    مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از واردات ۲۱ محموله واکسن کووید ۱۹ بالغ بر ۹.۸ میلیون دوز خبر داد.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۱
۱