آخرین اخبار مسمومیت دانشجویان صنعتی اصفهان

اکوایران: پس از گذشت چند روز از انتشار اخباری مبنی بر مسمومیت گسترده دانشجویان سه دانشگاه کشور، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بالاخره امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد و البته به نکته خاصی هم در آن اشاره نکرد!
اکوایران: پس از مسمومیت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، نوبت به دانشجویان خوارزمی کرج و دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک رسیده است؛ اتفاقاتی که نگرانی از تکرار آنها در دانشگاه‌های دیگر کشور مطرح شده و کار را به دستور بررسی قضایی هم رسانده است.
اکوایران: دانشگاه صنعتی اصفهان، از مسمومیت 68 دانشجوی این دانشگاه و انتقال آنها به بیمارستان خبر داد. در حال حاضر حال عمومی این دانشجویان خوب است. اما هنوز علت بروز این اتفاق مشخص نشده است.
۱