آخرین اخبار مشکلات صنعت قیر

اکوایران: ورود فرآوردهای نفتی روسیه با قیمت پایین به بازار منطقه یکی از چالش های صنعت قیر محسوب می شود؛ چالشی که در کنار رقیبی مثل عراق به بازار ایران لطمه بسیاری وارد کرده است.
۱