آخرین اخبار مصرف خصوصی

اکو ایران: در سال‌های 1399 تا 1402 یعنی دوره بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران پس از لغو برجام، مخارج دولتی بیشترین رشد را داشت. مقایسه این دوره با سال‌های 1397 و 1398 که وضعیت اقتصاد به دلیل لغو برجام وخیم بود، نشان می‌دهد مصارف خصوصی رشد قابل توجهی را در شرایط ثبات تجربه کرده‌اند.
اکو ایران: مطابق گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه نخست 1402 رشد اقتصادی به روش هزینه‌ای 5 درصد بوده که در این میان بیشترین نرخ رشد را بخش صادرات کالاها و خدمات برابر با 17.9 درصد داشته است. همچنین در مقایسه با 9 ماهه نخست سال قبل نرخ رشد در همه بخش‌ها به جز صادرات افت کرده است.
اکوایران:‌ بررسی ها نشان می دهد سهم تشکیل سرمایه از مخارج کل اقتصادی کشور کاهش یافته است. این امر هشداری در مسیر رشد اقتصادی ایران در سال های آتی محسوب می شود. مشاهدات همچنین حاکی از بالا رفتن سهم مخارج دولت از مخارج کل کشور است.
اکوایران: بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، در سال‌های اخیر سرعت رشد مصرف بیش از سرعت رشد پس‌انداز بوده و در نتیجه سهم پس‌انداز از درآمد ملی کاهش یافته است. برخی از اقتصاددانان این موضوع را به درآمدهای نفتی ربط داده و برخی دیگر انتظارات تورمی را در رابطه با این موضوع مطرح می‌کنند.
اکوایران: در تابستان 1402 سهم خالص صادرات کالا و خدمات از کیک اقتصاد نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش‌ترین افزایش را تجربه کرده است. در مقابل، سهم تغییرات موجودی انبار و سرمایه‌گذاری با کاهش مواجه شده است.
از میان اجزای هزینه کل کشور، رشد «مخارج دولتی» بیش از سایرین افزایش یافته است. در مقابل، بیشترین کاهش در نرخ رشد مربوط به رشد «واردات» بوده است.
سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه گذاری از حجم اقتصاد ایران در سال 1401 به یک دوم سهم آن در سال 1390 تقلیل یافته است.
اکوایران: محاسبات نشان می‌دهد سرمایه سرانه ایرانیان در 10 سال گذشته نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که مصرف سرانه در همین بازه زمانی نه‌تنها نزولی نبوده بلکه بالغ بر 21 درصد هم افزایش یافته است.
اکوایران: محاسبات نشان ‌می‌دهد سرانه مصرف ایرانیان در دو سال گذشته کاملا صعودی بوده و رشد مصرف از رشد اقتصادی سرعت بالاتری داشته است. آیا افزایش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصاد ایران موجب گشته میانه مردم با پس‌انداز و سرمایه به هم بریزد؟
اکوایران: ضرب‌المثل معروفی در بین اقتصاددانان وجود دارد که وقتی مصرف عطسه مختصری می‌کند، سرمایه‌گذاری سرما می‌خورد! اکنون وضعیت آمارهای پاییزی اقتصاد ایران در سال 1401 نشان می‌دهد عطسه مختصر مصرف ایرانیان، سرمایه‌گذاری را بی‌حال‌تر کرده است.
۱ ۲