آخرین اخبار معتادان متجاهر

اکو ایران :‌در این محله معتادان متجاهر به مردم با ترقه،سنگ و گلوله حمله می کنند . شهرک رضویه یکی از محله های پرآسیب تهران است که تنها درخواست اهالی آن امنیت است .
اکوایران:‌​شهردار تهران گفت:معتادان متجاهر پس از جمع آوری باید تکریم شوند و وارد مرحله ای شویم که چند سال پای آنها بنشینیم و با آنها کار کنیم و برای تهران نقشه ای در حال ترسیم است.
۱