پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • فشار لحظه آخری دولت روحانی به منابع پولی

    بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی بهار ۱۴۰۰ را منتشر کرده و بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می دهد.

    ۰ مشاهده ۰۱:۱۴
  • کارنامه رفوزه ارز‌پاش‌ها

    میزان مداخلات ارزی در سال‌های ۸۲ تا ۹۷ (به جز دو سال ۹۱ و ۹۲) حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.

    ۰ مشاهده ۰۰:۵۹
۱