آخرین اخبار مهاجرت اقلیمی

با بالا گرفتن بحران های طبیعی و تغییرات اقلیمی، تب مهاجرت در کشور بالا گرفته است.
۰۳:۰۶
سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرده که سال 2050، حدود 200 میلیون نفر در نتیجه تغییرات محیطی و اقلیمی ممکن است به صورت دائم یا موقت در داخل کشور خود یا فراسوی مرزها حرکت ‌کنند.
۰۱:۴۸
پناهجویی را شکل اجباری از مهاجرت می‌نامند. رخدادهای سیاسی و اجتماعی عموما سبب افزایش آمار مهاجرت‌های اجباری پناهجویی در کشورها می‌شود.
دولت از حذف یارانه بگیران قدیمی عقب نشینی کرده است، وزیر کار گفته است که:
۱