آخرین اخبار مهار چین

شتاب‌زدگی آمریکا در خروج از افغانستان اغلب به عنوان مصداقی از میزان اهمیت و اولویت «مهار چین» در سیاست خارجی کاخ سفید و تلاش حداکثری ایالات متحده برای تجمیع و تمرکز منابع و ظرفیت‌های رقابتی خود در راستای «تقابل سنجیده با چین» توصیف شد. اما کمرنگ شدن ردپای آمریکا در خاورمیانه به نفع محوریت آسیاپاسیفیک به این معنا نیست که واشنگتن موقعیت ژئواستراتژیک خاورمیانه در چهارراه اوراسیا، پتانسیل احتراق این…
۱