آخرین اخبار مهمات جنگ

اکوایران: روس ها اکنون با بحران کمبود تسلیحات و مهمات نظامی روبه‌رو هستند. اوکراین نیز مهماتش توسط کشور‌های غربی تامین می‌شود، اما با این حال مصرف آن‌ها بیشتر از تولیدات غربی هاست. حال سوال اصلی این است که در درگیری میان دو کشور ، کدام‌یک زودتر بخاطر کمبود مهمات از میدان مبارزه عقب نشینی خواهد کرد؟
۱