آخرین اخبار نرخ سود بسط نقدینگی در بازار باز

در هفته دوم تیر ماه بانک مرکزی اتفاقی مهم را در بازار های بین بانکی رقم زد. بررسی توامان آمارهای نقدینگی در بازار های بین بانکی نشان می دهد در این مقطع خالص عملکرد بانک مرکزی برای نخستین هفته در سال جاری مثبت شده است. برخی این موضوع را ناشی ازاحتمال تغییر رفتار بانک مرکزی در نظام بانکی 1401 می دانند.
​روند نرخ سود بازارهای مالی در هفته آخر خرداد 1401 نشان از نوسانات مختلف این شاخص ها داشته است. در وام مسکن در حالی که نرخ سود وارد کانال 27 درصد شده بود در پایان این هفته روندی کاهشی داشته و در مرز 26 درصد قرار گرفت. طبق بررسی ها این تنها بازاری بود که روند نرخ سود در آن نزولی بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی اردیبهشت 1401 رکورد 5 ماهه زده و به 20.57 درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی سقف 20 درصدی بوده و این نهاد با بهبود شرایط نقدینگی بانک ها بسط پول در بازارهای مالی را کاهش داده بود.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول اردیبهشت 1401 به رکورد سه ماه اخیر دست پیدا کرده و به 20.4 درصد رسید. این رکوردزنی در نرخ سود در حالی رخ داده که بانک مرکزی در هفته اخیر به منظور پایین آوردن نرخ بهره، 89 هزار و 930 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرده است.
در هفته اول اردیبهشت 1401 نوار بسط های فراتر از 90 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی در بازار باز قطع شد. در همین رابطه پس از شش هفته متوالی که بانک مرکزی فراتر از 90 همت را بسط داده بود در این هفته این روند شکسته شده و به 89.9 همت رسید.
۱