آخرین اخبار نظام بانکی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تورم ۴۰ درصدی کشور و تاثیر آن بر معیشت مردم، گفت: اگر ۳ ناترازی؛ بودجه، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی اصلاح شود، تورم کنترل می شود.
۰۱:۱۴
سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، گفت: مجموع سپرده‌های بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد، ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۴ درصد سپرده‌های ریالی و ارزی کل شبکه بانکی را به خود اختصاص می‌دهد.
تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید به امضا رسید.
۰۱:۰۷
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه، نظام بانکی و مدیران بانک‌ها باید بدانند حافظ مال و دارایی مردم هستند، گفت: نظام بانکی نباید تحت تاثیر یا گوش به فرمان بودجه و بازار سرمایه باشد.
۰۱:۰۰
طهاسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی می‌گوید: طی سه سال آینده بحث ارز واحد جهانی مطرح می شود که پایه آن رمزارزها هستند و نظام بانکی ما فرصت محدودی برای جلوگیری از انزوا در این حوزه دارد.
۰۱:۵۵
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی، از تداوم فعالیت نظام بانکی بر مبنای سه قانون اصلی مربوط به دهه های ۵۰ و ۶۰ انتقاد کرد.
۱۷:۵۰
طرح بانکداری ج.ا.ایران بعنوان مهمترین تحول نظام بانکی در 40 سال گذشته در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. این طرح مدعی است، رابطه دولت و بانکها، بانکها با بانک مرکزی و دولت با بانک مرکزی را به گونه ای تنظیم کرده است که آثار سوء اقتصادی مثل تورم و رشد پایین تولید درمان شود. در مقابل منتقدان این طرح که طیف وسیعی از حوزویان، اقتصاددانان و بدنه اجرایی کشور هستند نه تنها این طرح را…
۱۴:۵۱
طرح بانکداری ج.ا.ایران بعنوان مهمترین تحول نظام بانکی در 40 سال گذشته در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. این طرح مدعی است، رابطه دولت و بانکها، بانکها با بانک مرکزی و دولت با بانک مرکزی را به گونه ای تنظیم کرده است که آثار سوء اقتصادی مثل تورم و رشد پایین تولید درمان شود. در مقابل منتقدان این طرح که طیف وسیعی از حوزویان، اقتصاددانان و بدنه اجرایی کشور هستند نه تنها این طرح را…
۱۵:۴۱
طرح بانکداری ج.ا.ایران بعنوان مهمترین تحول نظام بانکی در 40 سال گذشته در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. این طرح مدعی است، رابطه دولت و بانکها، بانکها با بانک مرکزی و دولت با بانک مرکزی را به گونه ای تنظیم کرده است که آثار سوء اقتصادی مثل تورم و رشد پایین تولید درمان شود. در مقابل منتقدان این طرح که طیف وسیعی از حوزویان، اقتصاددانان و بدنه اجرایی کشور هستند نه تنها این طرح را…
۱۴:۵۴
طرح بانکداری ج.ا.ایران بعنوان مهمترین تحول نظام بانکی در 40 سال گذشته در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. این طرح مدعی است، رابطه دولت و بانکها، بانکها با بانک مرکزی و دولت با بانک مرکزی را به گونه ای تنظیم کرده است که آثار سوء اقتصادی مثل تورم و رشد پایین تولید درمان شود. در مقابل منتقدان این طرح که طیف وسیعی از حوزویان، اقتصاددانان و بدنه اجرایی کشور هستند نه تنها این طرح را…
۱ ۲