پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • موج جدید تورمی مسکن ؟!

    رکورد بی سابقه تورم نهاده‌های ساختمانی در کنار تداوم رشد ماهانه قیمت مسکن، همزمان با کاهش معاملات، حداقل در حال حاضر سیگنال امیدوار کننده و مثبتی از بازار مسکن نمی‌دهد.

    ۰ مشاهده ۰۱:۵۵
  • ۸ نرخ عجیب از نهاده‌ های ساختمانی!

    گزارش اخیر مرکز آمار ایران از ۸ نرخ عجیب نهاده‌ های ساختمانی رونمایی می‌ کند. مقایسه تورم قیمتی این نهاده‌ها نشان می‌دهد هشت گروه از این نهاده‌‌ها بیش از ۲ برابر گران شدند.

    ۰ مشاهده ۰۱:۵۳
۱