آخرین اخبار هزینه خالص وام مسکن

هزینه اوراق تسه در روز 5 دی ماه بازهم به کانال 90 هزار تومان باز گشت و نرخ سود را ارتقا داد. این رویداد می تواند ریشه در رشد دوباره تقاضای اوراق پس از اعمال تسهیلات جدید بانک مسکن داشته باشد که موجب افزایش 2 هزار واحدی تعداد معاملات در این روز شده است.
۱