آخرین اخبار همایش سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۲۰:۰۵
یکی از بخش های مهم در همایش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری برای مقابله با تورم که در شرکت بورس تهران برگزارشد، بررسی جایگاه ابزارهای با درآمد ثابت در گروه های مختلف دارایی های مالی بود که توسط مهدی حیدری اقتصاددان انجام شد.
۲۸:۰۸
در همایش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری برای مقابله با تورم که در شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، تنی چند از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان به ایراد سخنرانی پرداختند.
۱