پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اسپوتنیک وی همان آسترازنکاست ؟

    رسانه های بریتانیایی مدعی شده اند که روسیه با استفاده از جاسوسان خود توانسته بلوپرینت واکسن آسترازنکا را دزدیده و با کپی از آن واکسن اسپوتنیک وی را ساخته است.

    ۰ مشاهده ۰۳:۰۳
  • تمدید وضعیت سیاه

    در حالی که وضعیت کرونا در خیلی از شهرها سیاه شده صحبت از واردات یک محموله ۶۰ میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک از روسیه شنیده می شود، خبری که معلوم نیست چقدر قابلیت اجرا داشته باشد.

    ۰ مشاهده ۰۵:۵۳
۱