پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • یک پنجم کابینه رئیسی در خطر

    حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس امروز در گفتگویی تلوزیونی عنوان کرده است که از نظر او یک پنجم کابینه پیشنهادی از مجلس رای اعتماد نمی‌گیرد..

    ۰ مشاهده ۰۱:۱۷
۱