آخرین اخبار پروانه ساخت و ساز دولتی

بررسی پروانه های ساخت و ساز در بهار 1401 نشان می دهد باوجود روند نزولی ساخت و ساز در تهران اما این شاخص در سایر نقاط کشور صعودی بوده است. بررسی این آمار به تفکیک دولتی و خصوصی نیز نشان می دهد ضمن کاهشی بودن ساخت وسازهای خصوصی در کشور، این شاخص در سمت دولتی دومین رکورد را در 4 سال اخیر ثبت کرده و صعودی شده است.
۱