آخرین اخبار پژوهشگاه زلزله‌شناسی

اکوایران: به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با وجود اینکه تمام تجهیزات مورد نیاز برای سامانه هشدار سریع در کشور وجود دارد، اما هنوز اجرای آن عملیاتی نشده و در اولویت مدیران کشور نبوده است.
۱