آخرین اخبار پیش بینی قیمت دلار امروز

وضعیت بازار ارز با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته ای، در روز جاری می تواند ناپایدار باشد. در واقع بازار می تواند با توجه به اخبار مربوط به مذاکرات، جهت افزایشی یا کاهشی غیرمنتظره ای به خود بگیرد.
دلار در تهران و هرات کانال شکست، سکه رنج ماند/ بازی درهم معامله‌گران را گیج کرد.
دیشب در بازار پشت خطی، اسکناس آمریکایی بالای مقاومت ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان بسته شد، امری که می تواند نشان دهنده تغییر سمت و سوی انتظارات معامله گران باشد.
در هفته ای گذشت بازار ارز در احاطه اخبار منفی و مثبت بود با این حال نه خبر بازگشت ناگهانی رئیس تیم مذاکره کننده ایران از وین توانست قیمت دلار را بالا ببرد و نه آماده بودن متن نهایی توافق زور آن را داشت که قیمت دلار را به شدت کاهشی کند.
دیشب بیشتر فعالان ارزی باور داشتند که قیمت دلار کار دشواری برای ادامه مسیر کاهشی دارد. آن ها اعتقاد داشتند که در شرایط کنونی کف کوتاه مدت دلار محدوده ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی خواهد بود
به نظر می رسد در شرایط فعلی بازارساز از اینکه دلار تحت فشارهای هیجانی افت قیمت زیادی را تجربه کند،‌ جلوگیری به عمل نخواهد آورد.
به نظر می رسد دربا ادامه فشار خبری، اسکناس آمریکایی به سوی حمایت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی حرکت کند. اگر دلار بالای خط۲۸ هزار تومان باقی بماند، به سوی بالای خط مقاومت ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد رفت.
دیشب بازیگران نزولی سعی می کردند با برجسته سازی پیام نماینده روسی، فروشنده های بیشتری را وارد معاملات کنند.
تحلیل گران فنی باور دارند تا زمانی که درهم بالای مرز 8 هزار تومانی قرار دارد، قیمت دلار دربازارداخلی در مسیر نزولی قرار نخواهد گرفت.
با وجود تزریق اخبار مثبت به بازار ارز کماکان روند قیمت دلار صعودی است برخی می گویند بازار به جای تزریق اخبار نیازمند تزریق دلار است.
۱ ۲