آخرین اخبار چنار ولیعصر

اکوایران : رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت که جلسه کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران تشکیل شد و جریمه حدود ۱۱۷ میلیارد تومانی خشکاندن درختان خیابان ولیعصر در نظر گرفته شده است.
در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر خشک شدن هم‌زمان تعدادی اصله درخت در خیابان ولیعصر، رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی علل وقوع این حادثه به دادستان تهران ماموریت داد.
۱