آخرین اخبار چین اولین مقصد صادراتی

اکوایران: 10 مقصد عمده صادراتی ایران در هشت ماه منتهی به آبان معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته ارزش صادرات غیر نفتی ایران در مدت زمان مورد بررسی به 32 میلیارد و 368 میلیون دلار رسید و بیشترین ارزش صادراتی در این مدت به «چین» اختصاص داشته است.
۱