آخرین اخبار کارتخوان هوشمند نان

اکوایران: خروج 5 هزار تن آرد از 21 هزار تن آراد یارانه‌ای (معادل روزانه 50 میلیون نان لواش) از شبکه توزیع طی روزهای اخیر به خبری جنجال برانگیز بدل شده است؛ خبری که فعلان بخش خصوصی این ادعا را رد می کنند، اما دولتی‌ها بر صحت این ادعا اصرار دارند.
۱