آخرین اخبار کرونا اروپا

اکوایران: تمدید دوره ریاست جروم پائول بر فدرال رزرو از عدم اطمینان بازار کاست و قیمت طلا را پایین کشید، اما شیوع کرونا اومیکرون می‌تواند تورم ناشی از محدودیت‌های سمت عرضه را تشدید کند و قیمت طلا را افزایش دهد.
۲۴:۴۳
اروپا انگار در خاک کرونا افتاده، کشورهای قاره سبز یکی بعد از دیگری با موج های جدید ویروس مواجه می شوند
۱