آخرین اخبار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

آمار گمرک حکایت از آن دارد که در 9ماهه اول سال جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر 882 میلیون و 986 هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19 درصد رشد داشته است.
۱