آخرین اخبار کمیته اقدام ارزی

اکوایران: براساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری سال 1400 صادرکنندگان تا پایان آذر سال جاری تمدید شد.
اکوایران: براساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد.
اکوایران: شروط سه‌گانه کمیته اقدام ارزی به منظور ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰اعلام شد؛ این شروط امکان کمک به صادرکنندگان برای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا را فراهم می کند.
کمیته اقدام ارزی به منظور ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، سه شرط تعیین کرد.
اکوایران: کمیته اقدام ارزی در آخرین جلسه خود در سال جاری علاوه بر دادن یکسری امتیاز به تجار برای ارائه CDهای ارسالی از سوی گمرک، خط و نشان‌های هم برای بازرگانان کشیدند.
۱